Promotér Marhanský otvorene reaguje na kritiku Batfalského a odhaľuje kedy uvidíme zápasiť Gábora.