Live výsledky DFN 7 Moravčík vs Carvalho

Live Výsledky DFN 7

1.zápas Tóth vs Hudec-víťaz Tóth na body

2.zápas Chovan vs Stanko-víťaz Chovan na body

3.zápas Smolková vs Ambrušová-víťazka Smolková TKO

4.zápas Tóth vs Zuzák-víťaz Tóth na body

5.zápas Dobrotka vs Pelant-víťaz Pelant na body

6.zápas Weiss vs Moutelík-víťaz Moutelík TKO

7.zápas Pajtaš vs Coufal-víťaz Pajtaš na body

8.zápas Talafouz vs Fernandez-víťaz Fernandez na body

9.zápas Tutura vs Vokoun-vítaz Tutura KO

10.zápas(titulový zápas) Roušal vs Rutkowski-víťaz Roušal na body

Hlavný predzápas Čepo vs Dos Santos-víťaz Dos Santos na body

Hlavný zápas Moravčík vs Carvalho-víťaz Moravčík na body