Je morálne posielať do klietky chorých ľudí? Odpovedá moderátor COTS Jakub Jíra.

Organizácia Clash of the Stars je v súčasnosti veľkým fenoménom domácej bojovej scény. Za 6 turnajov sa skupine okolo bývalého zápasníka Tomáša Le syho podarilo vytvoriť celovečernú zábavu pre dnes už milióny fanúšikov.

Koncept COTS je postavený na bizarnosti jetnotlivých zápasníkov, ich sebaprezentácia a príbehom, ktorý si spolu so svojími súpermi ešte pred konaním samotného zápasu vytvoria.

Je to v poriadku?

V niektorých prípadoch však vystupovanie a správanie jednotlivých zápasníkov je z hranou vnímania bežného človeka a vyvstáva teda otázka, či stavať jednotlivé turnaja na ľuďoch s menšou či väčšou mentálnou poruchou nie je nemorálne. No a práve takúto otázku dostal v rozhovore u herca Tomáša Magnuseka moderátor Clash of the Stars Jakub Jíra.

„Ja v tom nič nemorálne prechádzajú zdravotnou prehliadkou a prehliadkou u psychológa. Majú skrátka osvedčenie, že môžu nastúpiť do zápasu jak z fyzického, tak z psychologického hľadiska aby sa im nič nestalo.“ Konštatoval Jíra, ktorý je okrem moderátora aj manažérom niektorých zápasníkov COTS.

Zápasenie ľudí s mentálnou či fyzickou vadou je téma, o ktorej by sa mohlo viesť hodinové diskusie. V prípade že sú to ale jedinci, ktorí nie sú zbavení svojprávnosti, nemôže im v pôsobení v organizácii, ako je COTS v podstate nikto zabrániť.

Je to podľa vás v poriadku?